Ibqa' Samma' il-Melodija 
            Kanzunetta originali fl-okkazjoni tal-35 Anniversarju tas-Socjeta`

 

Fl-okkazjoni tat-35 Anniversarju mit-Twaqqif tas-Socjeta`, il-kumitat haseb ukoll sabiex johrog kanzunetta originali bl-Isem "Ibqa Samma' Il-Melodija" Din il-kanzunetta ghandha kliem ta' Sunny Aquilina u muzika ta' Mro Ray Sciberras u ser tkun imnedija nhar il-Hamis 3 ta' Lulju 2014 waqt il-kuncert annwali.Dawk kollha li jixtiequ kopja ghandhom jirrregistraw isimhom mal-bar tal-kazin biex jibbukjaw.


Din il-kanzuetta hija parti ffinanzjata mill-Ministeru ghall-Kultura.


cd cover kanzunetta FINAL COPY