Avvizi

Merħba f'dan is-sit ta' l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni tal-Ħamrun. Matul dawn l-aħħar jiem, komplejna naħdmu sabiex din il-website tkun dejjem aġġornata bl-aħħar aħbarijiet mis-soċjeta' tagħna.

Facebook page 
Idhol u ghamel like fil-pagna l-gdida taghna sabiex zzomm ruhek aggornat. Kun int ukoll parti mill-1000 ruh u aktar li huma rregistrati maghna.


Inheggeg lill-partitarji sabiex izommu ruhhom aggornati b'dak li s-socjeta taghna lkoll tkun qed twettaq
__________
 

Join us in>>

youth orkestraWebmaster : Josef Spiteri

Issa tista ssibna wkoll fuq     facebook icon 

 

 

standard28

L-Istemma Ufficjali tas-Socjeta` taghna.L-ebda parti ta' dan is-sit ma jista` jigi riprodott,
ikkupjat jew stampat jekk mhux
bil-Permess tal-Kumitat Ezekuttiv
tal-Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni.


 
Int Vizitatur Nr:
 
Join our Mailing List!!
Isem:
Email: