Akkademja Muziko- Letterarja 
fuq Compact Disk
 


Il-Kumitat Ezekuttiv ser inhiedi Copact Disk tal-Akkademja Muziko - Letterarja li saret
 f'Lulju 2013.
 
Dawk kollha li jixtiequ jakwistaw kopja ta' din is-CD ghandhom jirregistra isimhom mal-bar
 tal-kazin.

Akkwsita kopja ghall-Prezz ta' 10 Euro